Bondekamp om markedsmakt

May-Brith Ohman Nielsen | Senterpartiet

Denne boka handler om Bondepartiet. Den skildrer bondemobiliseringen som foregikk da Norsk Landmandsforbund (Bondelaget) i 1920 valgte å bli politisk parti, og den viser hvordan Bondepartiet endret seg politisk, ideologisk og organisatorisk fram til det tok navnet Senterpartiet i 1959.

Partiet beveget seg samtidig langt, både i selvforståelse og i forståelse av det politiske landskapet det plasserte seg i. Både i 1920 og i 1959 var bondesamfunnet under sterkt press. Bondepartiets strategi for å møte situasjonen var imidlertid en helt annen i 1959, og var preget av sterkt endrede forståelser og erfaringer siden 1920. Boka gir en helhetstolkning av Senterpartiets første førti år og gir mange nye innblikk i partiets politiske, ideologiske og organisatoriske utvikling.


ISBN: 9788252154344

Kategoriar: May-Brith Ohman Nielsen

Emneknagg: 2001, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå May-Brith Ohman Nielsen