Bøker

Filosofen Hans Skjervheim (1926-99) var ein av dei mest markante norske intellektuelle etter krigen.

Han arbeidde saman med ei rekkje av dei moderne ”grunnleggjarane” i norsk akademisk liv, og fekk raskt rykte på seg som den moderne utgåva av Sokrates alltid spørjande og nysgjerrig, og alltid omgitt av studentar og kollegaer. Han førte like gjerne lange filosofiske diskusjonar på kafeen eller puben, som frå kateteret. Svært mykje av Skjervheims tenking var responsar på tendensar i samtida. Biografien gir derfor også eit ”intellektuelt periodeportrett” av Noreg, der viktige debattar etter krigen blir skildra.


ISBN: 9788252152708

Kategoriar:

Emneknagg: 1998, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Samlaget