Blenda

Eldbjørg Brekke

Vi er på ein gard midt i 1950-åra. Gjennom det skarpe og subjektive blikket til ei lita jente får vi oppleve det rike kvardagslivet på garden og det heller fattige samlivet mellom foreldra.

Eit sterkt og naivt språk gir ein sanseleg nærleik til miljøet og hendingane. Etter kvart kjem det ei vending i teksten. Skrivaren går ut av den tradisjonelle oppvekstromanen, og blikket skiftar. Tida går og eit større bilde trer fram, av eit landskap og eit samfunn i endring. Også menneska endrar seg og finn etter kvart andre måtar å nå fram til kvarandre på.

Frå Bokmeldingar

"Boka er velskriven, godt strukturert"
Harald H. Skei, Aftenposten


ISBN: 9788252170559

Kategoriar: Eldbjørg Brekke

Emneknagg: 2007, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Eldbjørg Brekke