Betre død enn homofil?

Arnfinn Nordbø

Å vere kristen og homo

Arnfinn Nordbø kom ut av skapet som homofil i det norske bedehusmiljøet og skapte bølgjer ein ikkje skulle tru var muleg i våre dagar. Ved å fortelje sanninga, opplevde Nordbø eit stort offer: han mista ikkje bare det nære forholdet han hadde til familien sin, men også til omgangskretsen og heile det kristne miljøet han hadde vore ein del av.

I denne boka fortel han historia si. Om å vekse opp i ein stor og trygg familie, om livet i menigheita, om forkynning, song og musikk. Men òg om skyldkjensle og sterk fordømming.

Å stå fram som homofil i eit slikt miljø krev eit mot som få kan førestelle seg - blant tenkjemåtar og reaksjonar som for dei fleste er opprørande. Deretter begynner det møysommelege arbeidet med å byggje opp eit nytt sosialt liv, ei ny tru og ei framtid der fridom og kjærleik er muleg.

Frå Bokmeldingar

"Nordbø-saken ble en påminnelse om at den religiøst motiverte motstanden mot homofili fremdeles er betydelig – ikke bare i muslimske miljøer, men i vitale deler av Kristen-Norge."
Ingunn Økland, Aftenposten

"Skremmende og sterk lesning"
Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

"Hans fortelling er relevant langt utenfor trossamfunnene. Den kan leses av alle som søker innsikt i spenningsfeltet mellom religion og samfunn."
Tor B. Jørgensen (kronikk), Klassekampen

"Dette er ei viktig historie å fortelje, som mange menneske, både unge og vaksne, kan ha interesse av å lese."
Guro K. Haug, ung lesar, Magasinett

"Arnfinn Nordbø har kanskje kommet med ett av de viktigste bidragene på bokfronten i år [...] kan være med på å oppdra foreldre som sliter med barnas seksuelle legning. Det er denne ufarliggjøringen av et svært betent område i livet som er Arnfinn Nordbøs store bidrag."
Leiar, Rogalands Avis

"Ingen kan være uberørt av Arnfinn Nordbø [...] Boken bør være obligatorisk for alle som er involvert i kristent ungdomsarbeid, og kan med fordel både leses og studeres av prester, mengihetsforstandere og ledere av kristne organisasjoner."
Torbjørn Kindingstad, Stavanger Aftenblad


ISBN: 9788252174489

Kategoriar: Alle bøker, Arnfinn Nordbø, Fakta og dokumentar

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Biografi og portrettMeir frå Arnfinn Nordbø