Barnehageleiing i praksis

Kjetil Børhaug | Dag Øyvind Lotsberg

Barnehageleiing i praksis er ei lærebok i administrasjon og leiing, skriven for kunnskapsområdet "Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagelærarutdanninga". Boka gir ei innføring i gjeldande rammefaktorar som gjer at leiinga tek ulik form i ulike kontekstar. Teorien blir drøfta ved hjelp av praktiske døme og empiri frå oppdatert norsk forsking på området. Vidare gir læreboka studentane eit teoretisk rammeverk som dei kan bruke til å støtte seg på i praksis i framtidig barnehageleiing.

ISBN: 9788252188035

Kategoriar: Høgskule og universitet, Kjetil Børhaug

Emneknagg: 2016, Hefta,

Sjanger: Organisasjon, administrasjon og leiingMeir frå Kjetil Børhaug