Apokalypse nå igjen?

Simon Malkenes

Kan språket føre til verdas undergang?

Språket fangar, heiter det. Samstundes vert det hevda at krigens første offer er sanninga. I dag kjempar ein mot terror så vel som klimautslepp. Kampen mellom det gode og det onde omsluttar oss. Om ein undersøker språket og argumenta, bileta og forteljingane i slike kampar  - kva finn ein då? Jau, påstanden om verdas ende.

Apokalypse nå igjen? undersøkjer den kanskje mest dominerande av alle forteljingar, den om verdas undergang, og viser at skal ein forstå samtida må ein forstå apokalypsen. Den apokalyptiske retorikken er konspirasjonsteoriens brutale fetter, og forklarar fleire store fenomen ut frå kampen mellom det gode og det vonde. Og vinn dei onde, så er det ute med oss.

Frå Bokmeldingar

Malkenes framstår som en spenstig, kunnskapsrik og velartikulert tolker av vår samtid.
Stian Bromark, Dagbladet

[...] en nyttig bok. Få historier ligger oss så nær som den om verdens undergang.
Kjetil Wiedswang, Morgenbladet

Malkenes har skrevet en flott bok, en nødvendig bok og en bok som fortjener å diskuteres grundig. Det litteraturvitenskaplige perspektiv på Irak-kriven har hittil vært skammelig forsømt! Men selvsagt har han rett i at alle virkelige kamper også foregår i symbolsfæren. Boken er full av humor, ironi og oppfinnsomme analogier. Nettopp derfor er den alvorlig og tillitvekkende.
Trond Berg Eriksen, Morgenbladet


ISBN: 9788252170177

Kategoriar: Simon Malkenes

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Simon Malkenes