Alderdom og livskvalitet

Åge Eitungjerde

Boka tek for seg aldring som sosialt fenomen, det rådande synet på eldre og dei endra vilkåra alderdommen har i dag. Forfattaren er kritisk til den medisinsk-faglege tradisjonen som pregar eldreomsorga, og gir eit utradisjonelt og vidt perspektiv på eldreomsorg.

Boka har eit utradisjonelt og vidt perspektiv på eldreomsorg: Forfattaren tek for seg aldringa som sosialt fenomen, det rødande synet på dei eldre og dei endra vilkåra alderdommen har i ein moderne tidsalder. Forfattaren er kritisk til den medisinsk-faglege tradisjonen som pregar eldreomsorga, og drøftar på kva møte tradisjonell sjukepleie kan ha ei framtid innanfor feltet.

Boka har med ein rapport frå eit prosjekt som syner korleis nettopp den sosiale og psykiske sida av arbeidet med eldre menneske kan utviklast fagleg.

Eldreomsorg er eit prioritert område både på nasjonalt og kommunalt plan, og relevante utdanningar har fått ei klarare målsetjing om å fokusere på livskvalitet og miljøfaktorar. Boka kjem her med viktige innspel til fagutvikling.

Boka vender seg til studentar innanfor helse- og sosialfagleg utdanning og administrative fag. Ho vil og vere av interesse for fagpersonale innanfor eldreomsorga, for politikarar, pensjonistar og pårørande.


ISBN: 9788252151268

Kategoriar: Åge Eitungjerde

Emneknagg: 1998, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Åge Eitungjerde