Logo prega på framsida, runde hjørne (stanseinfo frå Reaktor eller trykkeri).

Bakside digitaltrykkast med valfrie sitat frå den enkelte korthaldar. Maksimum antall anslag: 256

Mål:
H: 81,5 mm
B: 55 mm

Framside: DTL Dokumenta Medium
Namn: 10 pt/12 pt
Anna: 7 pt/10 pt, kerning 0
Info: 100 % PMS 431 (evt. 70 % svart)
Tittel: PMS 032

Bakside, sitat:
DTL Dokumenta Medium
Storleik: 15 pt/18 pt
Farge: PMS 032
Rette margar

Papir:
Highland eller Cyclus 350 gram (Cyclus har den finaste overflata).

Filer til nedlastning: