Å takke ja til å motta nyheitsbrev frå Samlaget og Syn og Segn er kostnadsfritt og uforpliktande. Som takk for at du melder deg på nyheitsbreva får du tilsendt den nyaste utgåva av Syn og Segn på e-post utan ekstra kostnad. Du forpliktar deg ikkje til å abonnere på Syn og Segn.

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Nye abonnentar får bladet i posten til 150 kroner. Prisen gjeld i eitt år. Ordinær pris ved fornying. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

Ved å akseptere dei følgjande vilkåra samtykkjer du til at Det Norske Samlaget og Syn og Segn kan sende deg relevant marknadsføring på e-post.

Når du fyller ut påmeldingsskjemaet, samtykkjer du til at Det Norske Samlaget og SYN OG SEGN, Mariboes gate 13, 0183 Oslo, samlar inn, registrerer og lagrar personinformasjonen du har oppgitt for å kunne sende deg nyheitsbrev. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte Det Norske Samlaget på e-post: ordre@samlaget.no, Syn og Segn på e-post post@synogsegn.no eller ved å nytte valet «meld deg av nyheitsbrevet» i alle nyheitsbrevutsendingar. Om du vel å melde deg av nyheitsbreva, blir dette notert, slik at du ikkje lenger mottek fleire utsendingar. Vidare kan du når som helst be om å få innsikt i kva for informasjon Det Norske Samlaget og Syn og Segn har lagra om deg, slik at informasjonen kan bli retta, sletta eller namnet ditt kan bli blokkert for fleire utsendingar.

Vår informasjon om deg vil bli halden konfidensiell. Det Norske Samlaget og Syn og Segn vil ikkje dele, selje eller på annan måte gjere tilgjengeleg informasjonen din med tredjepartar eller andre selskap utan ditt samtykke med mindre dette er rettsleg påkravd, eller nødvendig for å levere ei teneste eller vare du har kjøpt eller bedt om.