Vikariat 1.1.2022-1.8.2022

Søknadsfrist: 15.10.2021

Ein av forlagsredaktørane våre skal ut i foreldrepermisjon og Det Norske Samlaget søkjer vikaren hans. Vi søkjer ein person med godt litterært skjønn og stor arbeidskapasitet. Du er ryddig og strukturert, og brenn for den gode litteraturen. 

Redaksjonell erfaring er ein fordel. Arbeidsspråket i Samlaget er nynorsk.

Spørsmål om stillinga kan rettast til forlagssjef Håkon Kolmannskog, tlf. 47413781, e-post: h.kolmannskog@samlaget.no

 

Om Samlaget

Det Norske Samlaget gir ut om lag 100 nye titlar kvart år, og har over 1000 titlar i ordinært sal. Forlaget har 23 tilsette, og hadde i 2020 driftsinntekter på 60 mill. kroner. Samlaget gir ut bøker på nynorsk; skjønnlitteratur for barn og vaksne, sakprosa og høgare utdanning. Forlaget har fleksitid, sommartid og pensjons- og forsikringsordning. Lønn etter forlagets lønnssystem. Arbeidsspråket i forlaget er nynorsk.