E-bøker og lydbøker kjøpt på Samlaget.no blir tilgjengelege i Allbok.
Allbok er ein gratis app som gir tilgang alle e-bøker og lydbøker kjøpt i norske nettbutikkar.

NB. For å få tilgang til bøkene må du nytte same e-postadresse på samlaget.no som på Allbok.

Last ned gratis app frå Allbok i Play Store eller App Store.

Bøkene blir òg tilgjengelege i appane til E-bok.no og Ark.no.

Last ned gratis app frå Ebok.no i Play Store eller App Store.

Last ned gratis app frå Ark.no i Play Store eller App Store.

Har du spørsmål om e-bøker eller lydbøker?
Kontakt oss på ordre@samlaget.no