Minimumsmål: 4,5 mm er minste storleik på Rota. Denne er tilpassa bokrygg med breidd 5 - 10 mm.

Mediumsmål: 6 mm er mellomste storleik på Rota. Denne er tilpassa bokrygg med breidd 10 - 25 mm.

Maksimumsmål: 8 mm er minste storleik på Rota. Denne er tilpassa bokrygg med breidd 25 mm og oppover.

  • 10 mm avstand frå botn av boka og opp til logo.
  • Viss omslaget er svært mørkt eller designar meiner det skaper den beste kontrasten: bruk kvit variant av rota.

Filer til nedlasting: