Rota

Rota får ei avgrensa, men viktig rolle. Symbolet skal fungere som bru mellom gammalt og nytt. Eit kvalitetsstempel på utvalde flater.

Førebels avgrensar flatene seg til bokrygg og til bruk i sosiale medier, men ein tenkjer at den også kan leitast fram til jubileum, diplom osb. Rota skal aldri plasserast som symbol til logo. Den skal i hovudsak operere aleine, men skal kunne stå i same rom som logoen.

Les meir om bruk av rota på omslaget her.

Fargar:
Raudt (CMYK 0-90-86-0 og PMS O32)
Svart (100 %)
Kvitt


Unntak kan vurderast (gull/sølv, spesialvariantar)