Rota får ei avgrensa, men viktig rolle. Symbolet skal fungere som bru mellom gammalt og nytt. Eit kvalitetsstempel på utvalde flater.

Førebels avgrensar flatene seg til bokrygg og til bruk i sosiale medier, men ein tenkjer at den også kan leitast fram til jubileum, diplom osb. Rota skal aldri plasserast som symbol til logo. Den skal i hovudsak operere aleine, men skal kunne stå i same rom som logoen.

Les meir om bruk av rota på omslaget her.

Fargar:
Raudt (CMYK 0-90-86-0 og PMS O32)
Svart (100 %)
Kvitt


Unntak kan vurderast (gull/sølv, spesialvariantar)