Standard oppsett (for bøker mindre enn A4).


Oppsett for bøker i A4 format eller større:

  • ISBN-ramma, rota og logo skal alltid stå med identisk avstand frå nedre kant, 10 mm.
  • Felt for ISBN-koding skal setjast i eige felt på baksida – bruk fila under Filer til nedlasting (sjå lenger nede).
  • Vi legg opp til tre ulike storleikar på rota der alle er innafor 10 mm breidde. Filer med ulik definert storleik for bokrygg ligg i tilsendt originalmateriell.


Eksempel på ISBN ramme med strekkode og ISBN nummer:

  • Rota bør stå i svart om kontrasten tillèt det.
  • Merket med logo skal plasserast med lik storleik (20 mm høg) på høgre kant på framsida, 10 mm opp frå botn. Ver merksam på at bøker som er A4 eller større skal ha ein større logolapp (25 mm høg) – sjå det nedste eksempelet vist over.

Filer til nedlasting: