Format: 280 x 100 mm
Runde hjørne (definert i maldokument som stanse), fals og brett midt på

Fargar:
3 fargar, einsidig trykk
PMS 032
PMS 428
PMS 254

Framside:
Samlaget-logo kvit
Logostorleik: 30 mm, midstilt 12 mm frå nedre kant

Innside: blank

Anbefalt papir: Cyclus Offset 115 gram
Ferniss på trykkside for å binde fargen