Profilen legg opp til bruk av papir med tydelege fiber, bokpapp i grått og brunt, bomullsark som kjennest mjukt og som gir litt ekstra når ein pregar eller stansar.

  • Papiret bør sjå ekte ut.
  • Miljøvennleg.
  • Ikkje jålete.
  • Klassisk. Enkelt.
  • Signal om opphav.
  • God tjukkleik der ein kan. For tynn kartong kjennest alltid billig.


Vi skal krysse det klassiske med det uventa. Tenk utradisjonelle flater og kombinasjonar.

  • Det finst permar, mapper og eit utval konvoluttar i grovare miljøpapir. Dette kan gi ein fin kontrast til reinare trykksaker.
  • Digitaltrykk, offset, foliering, silketrykk eller preg.
  • Døma er frå Panduro.