Vil du gi ut skjønnlitteratur?

Samlaget arrangerer manusseminar 12. februar 2021 for framtidige skjønnlitterære forfattarar.

Send inn manus på nynorsk (20–30 sider), anten prosa eller lyrikk.

Seminaret blir halde i Oslo, og det er inntil 15 plassar.

Innleveringsfrist: 1. desember 2020.

Send manuset ditt til skjonnlitteratur@samlaget.no og merk e-posten med MANUSSEMINAR.

Har du spørsmål, send dei til same adresse med same overskrift.

Deltakarane får reisetilskot.

Vil du gi ut bok for barn og ungdom?

Samlaget arrangerer manusseminar 5. februar 2021 for framtidige barne- og ungdomsbokforfattarar.

Send inn manus på nynorsk (15–20 sider), anten prosa, dikt eller bildeboktekst.

Seminaret blir halde i Oslo.

Innleveringsfrist: 1. desember 2020.

Send manuset ditt til barnogungdom@samlaget.no og merk e-posten med MANUSSEMINAR.

Har du spørsmål, send dei til same adresse med same overskrift.

Deltakarane får reisetilskot.