Power Point-malen ligg på maskinen til den enkelte. 

 

Ein kan velje frå alle profilfargane i PP (dette ligg førehandsdefinert i malfila). Det er også mogleg å tilpasse biletbruk i presentasjonen.

 

Filer til nedlasting: