Power Point-malen ligg på maskinen til den enkelte.

Ein kan velje frå alle profilfargane i PP (dette ligg førehandsdefinert i malfila). Det er også mogleg å tilpasse biletbruk i presentasjonen.

Filer til nedlasting: