På bokomslag har vi ein eigen mal for både framside, rygg og bakside med tilhøyrande filer til dette bruket.

 • Lapp med avrunda hjørne på venstre side og rette hjørne utfallande mot høgre.
 • Svart lapp med kvit logo. Ikkje skugge under logo.


Bruk:

STORLEIK PÅ LOGOLAPP:

 • Lappen vil ha eit ideelt forhold høgde vs. breidde som tilsvarar 9:4.
 • Breidda skal aldri vere smalare enn 4/9, men kan aukast ein halv modul om ein treng litt meir å gå på.
 • Den synlege delen av lappen har to storleikar. På bøker med storleik mindre enn a4 er lappen 20 mm høg og 9 mm brei.
 • På bøker i a4-format eller større er han 25 mm høg og 11 mm brei.

Les meir om storleik og plassering her

  SKUGGE UNDER LOGO:

  • Unngå skuggar under logo og logolapp.
  • Skugge skal berre brukast om det skal forsterke ein idé.

  LOGOLAPP NEGATIV:

  • Skal berre brukast der bakgrunnen blir for mørk og nesten svart.
  • På ein mørk farge som framleis gir ein viss kontrast til det svarte, bruker ein svart lapp. I dømet vist med mørk grå 85 % og mørk brun. Her er det svarte framleis tydeleg