Ulike storleikar med ulik farge på logo. Plassering og storleik på logoelement er lik.

Papir: (anbefalt) Cyclus konvoluttar naturgrå. Spesialproduksjon.

Anbefaling: Produsere konvoluttar og anna brevmateriell i Cyclus Office.

Litt gråleg papir med synlege fiber. Brevark bør trykkjast i dette.