Logofarge: PMS 240 (Samlaget rosa)
Logobreidde: 36 mm
Avstand frå topp: 15 mm
Avstand frå høgre kant: 10 mm

Infolinje:
DTL Dokumenta Regular
7 pt/auto, kerning 50
Info: 100 % PMS 431 (evt. 70 % svart)

Firmanamn i infotekst:
Farge 100 % PMS 240
Høgrestilt
Avstand frå nedre kant: 15 mm
Avstand frå høgre kant: 10 mm
Anbefalt høgre marg til brevtekst: 46 mm

Papir: Cyclus Office 100 gram (anbefalt)