Eksempel på bruk av logo på omslag. Det finns ein mal for plassering av både logo, rota og ISBN-boksen på baksida av boka, og det finns ferdiglaga filer til dette bruket.