Frosken og den framande

Max Velthuijs | Halldis Moren Vesaas

Ein dag kom ein framand fyr og slo seg ned i skogkanten. Det var grisen som først fekk auge på han. Grisen og anda meinte at dette var eit sjofelt og skittent dyr ein måtte passe seg for. Men frosken var ikkje så sikker på at dei hadde rett i dette. Så om kvelden, då mørkret fall, kraup han nærmare for å sjå sjølv...

Denne gongen kjem ei rotte flyttande inn i grannelaget til frosken og vennene. Frosken er nysgjerrig og vil gjerne bli kjend med den framande. Dei andre meiner at rotter er tjuvaktige, skitne og late, og bør jagast vekk. Men når dyra kjem i knipe, er det rotta som veit råd. Ein viktig bodskap blir formidla i Velthujis` enkle forteljing og velkjende strek.

ISBN: 9788252142709

Kategoriar: Alle bøker, Barne- og ungdomsbøker, Max Velthuijs

Emneknagg: 1994, Innbunden,

Sjanger: Biletbøker


Meir frå Max Velthuijs