Betzy Kjelsberg

Magnhild Folkvord

Feminist og brubyggjar

Kvinnesaksforkjemparen Betzy Kjelsberg (1866–1950) gjorde mykje ingen kvinner hadde gjort før henne. Ho var blant anna den første kvinna som sykla i Drammen, den første kvinnelege fabrikkinspektøren i Noreg, den første kvinna i sentralstyret i partiet Venstre og den første kvinna som tok ordet på den internasjonale arbeidskonferansen i Washington i 1919. Kanskje var ho også den første kvinna som irettesette ektemannen sin frå talarstolen på eit offentleg møte – iallfall i Drammen?

Lista over alt Kjelsberg var først med er lang. Magnhild Folkvord har skrive den første biografien om Betzy Kjelsberg, ei modig kvinne som våga seg inn på område der menn tidlegare rådde grunnen åleine.

Frå Bokmeldingar

Terning 5"Magnhild Folkvords biografi om feministen Betzy Kjelsberg utvider norsk historie.(...) «Betzy Kjelsberg» anbefales til alle som vil vite mer om feminismens lange og stolte tradisjon helt tilbake til 1800-tallet."
Marius Wulfsberg, DagbladetMeir frå Magnhild Folkvord