Varselet

Magnhild Bruheim

Magnhild Bruheims fortetta spenningsroman vitnar om inngåande kjennskap til norsk bygdeliv. Tvers gjennom overtru, rykteflaum, misunning og sjalusi lyser varmen frå dette samfunnet imot oss. Med innlevande forståing skildrar forfattaren korleis eit mord kan skje �� også i ei lita fredeleg fjellbygd.

Denne hausten var ho her att. Dei som heldt teljing med slikt, kunne fortelja at det var fjerde gongen på tolv år at det skremmande uvesenet oppstod frå det ukjende.
Langfyrkja – eit skrømt i mørkret.
Men det var noko nytt denne gongen, som gjorde at fleire enn før kjende frysningane – ho hadde festa ein plakat på ryggen, der det stod: ”DET SKAL SKJE EI ULYKKE”.
Utpå hausten hadde det skjedd ei ulykke – eller kanskje var det ikkje ”berre” ei ulykke?

Magnhild Bruheims fortetta spenningsroman vitnar om inngåande kjennskap til norsk bygdeliv. Tvers gjennom overtru, rykteflaum, misunning og sjalusi lyser varmen frå dette samfunnet imot oss. Med innlevande forståing skildrar forfattaren korleis eit mord kan skje – også i ei lita fredeleg fjellbygd.


ISBN: 9788252149623

Kategoriar: Magnhild Bruheim

Emneknagg: 1997, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Magnhild Bruheim