Dalen Portland

Kjartan Fløgstad

Ein roman om vår nære fortid og vår enda nærare samtid, om bygda som møter industrialiseringa og går inn i den internasjonale kapitalismen. Vi følgjer generasjonar og individ gjennom vårt hundreår, og det er særleg to personar som samlar interessa om seg. Rasmus Høysand er individualisten som hamnar mange stader rundt i verda og opplever underlege ting. Den andre er Arnold Høysand, han som utan motstand fell på plass i det sosialdemokratiske samfunnet som blir bygt opp rundt han.


ISBN: 9788252140651

Kategoriar: God pocketsommar!, Kjartan Fløgstad, Pocket

Emneknagg: 1993, Pocket,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Kjartan Fløgstad