Om livstolking

Jon Hellesnes

Mennesket er ikkje i verda liksom bordet er i rommet, egget i korga eller eplet i skåla. Mennesket er, til skilnad frå tinga, merksam på sin eigen førekomst, og det kan ikkje unngå å tolke andre menneske og sin eigen omgivnad.

Tolkinga er ikkje verdinøytral, men ber i seg verdsettingar, og dei viser seg i det vi prøver å oppnå, det vi finn bryet verdt, det vi likar, det vi søkjer unna, det vi vil sleppe, det vi vil ha, det vi slett ikkje vil ha, det som imponerer oss, det vi avskyr, det vi finn gledeleg og det vi finn trist. Den viser seg også ved det vi fester oss mest ved: den mørke sida ved tilværet eller den lyse, det komiske, det tragiske eller det tragikomiske. Eit sentralt spørsmål i boka er slik: Er der visse grunndrag ved tilværet vi bør ta inn over oss, same korleis vi elles tolkar den samanhengen vi eksisterer i?

JON HELLESNES er filosof og forfattar, professor ved Universitetet i Tromsø.

Frå Bokmeldingar

"Sterk skrivekunst"
Tor Dishington Johansen , Bergens Tidende

"Jon Hellesnes viser oss at nøkternhet slett ikke er kjedelig ... Hellesnes er noe så herlig som en pragmatisk realist ... en mesterlig forteller ... utrolig bra vi fortsatt har folk med en så rufsete livstolkning"
, Morgenbladet


ISBN: 9788252169775

Kategoriar: Jon Hellesnes

Emneknagg: 2007, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Jon Hellesnes