Last ned omslag

Bla-i-boka

Poesiar

Jon Fosse

Fosse i dialog med Wergelands dikt

Då Jon Fosse i 2011 flytta inn i Grotten hadde han ikkje lese meir av Henrik Wergeland enn litteraturintesserte nordmenn flest. Han gjekk i gang med å lese meir både om og av den tidlegare Grottebuaren. Fosse vart imponert over kor uhorveleg mykje Wergeland hadde skrive og feste seg særleg ved lyrikken hans. Fosse las og noterte sitat og anna i margen attmed dikta til Wergeland. Desse notata er utgangspunktet for denne samlinga.

Jon Fosse har skrive eigne dikt ut frå det han har teke med seg frå Wergelands lyrikk. Dette er skrift over skrift. Det er noko frå Wergeland i alle dikta som her er samla, hulter til bulter, frå fleire dikt i eitt dikt, mykje i eit dikt, lite eller nesten ingenting i eit anna.

Frå Bokmeldingar

Terning 5"Fungerer diktene også uavhengig av Wergeland? Jeg tror det, jeg tror dette også er blant den beste poesien Fosse har skrevet, og uansett er det en velkommen fornyelse av forfatterskapet, uten at det på noen måte oppleves som et brudd, for dette er selvsagt til syvende og sist Fosses prosjekt og Fosses tekster."
Jørgen Magnus Sejersted, Bergens Tidende

Terning 5"På sitt beste besitter diktene i «Poesiar» en nærmest hypnotisk kraft som elegant visker ut grensene mellom natur og sjeleliv. Tåke, skumring, vindkast og stjernemørke synes nærmest å velte ut av disse diktene, som er skrevet i all enkelhet, med vuggende rytme og gjennomskinnelig bildebruk. I kjent stil puster Fosse liv i en korthugd meditativ diktform. (...) De vakreste diktene i «Poesiar» står støtt på egne bein, skumringstause, mollstemte og innsiktsfulle, med eller uten Wergeland på slep: «Det er skyldskap // mellom sjela / og stjernene / lyset frå stjerna / over sjela mi er så roleg / som ei byste / inst der inne / i meg.»"
Endre Ruset, Dagbladet

Terning 5"Den jevne poesileser kan uten problemer nyte diktene slik de står. Og så kan det skje, at lesningen overrumples av en spontan takknemlighetsfølelse i møtet med en poesi som med stort alvor og forbausende letthet behandler livets mest sentrale problemer."
Arne Hugo Stølan, VG

Terning 5"Bilder som gir i pose og sekk."
Fartein Horgar, Adresseavisen

"Fosse er til å kjenne igjen, her er lite Wergelandsk sprut og villskap. Men samlingen viser at det ikke var dette som var Fosses prosjekt. Englene, stjernene og tårene er alle hentet fra Wergeland, skriver Fosse i etterordet. Her er wergelandske vendinger skrevet inn i Fosses univers, og lar man Wergeland hvile, er Poesiar på sitt beste svært vakre dikt. Tid, stjerner, vær og vind er bilder som går igjen. En uro, en Gud og en himmel står sentralt. Diktene­ har en dreining mot de store spørsmålene, uttalt i Fosses konsise kontemplativitet. Få strofer, store dyp."
Karen Frøsland Nystøyl, Vårt Land

"«Poesiar» evner å sette mennesket inn i en større sammenheng."
Marit Grøtta, NRK

"Det er i de mest ordknappe og tilsynelatende enkle diktene at Fosse triumferer. Med få ord og repetisjoner er han i stand til å skape en hel liten verden som inneholder alt fra menneskelig erfaringer, filosofiske innsikter og ubesvarte spørsmål."
Kristian Wikborg Wiese, Dagsavisen

"Poesiforskere og masterstudenter skal nok raskt komme på banen med analyser av møtet mellom Wergeland og Fosse. Inntil videre er det bare å nyte Fosses «Poesiar» – enten helt på egne premisser, eller med sideblikk til Wergeland. I begge tilfeller kan fine leseropplevelser garanteres."
Per Thomas Andersen, Klassekampen


ISBN: 9788252190205

Kategoriar: Alle bøker, Jon Fosse, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur

Emneknagg: 2016, Hefta,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Jon Fosse