Olavs draumar

Jon Fosse

Oppfølgjaren til Andvake

Olavs draumar er ei draumelik, urovekkjande og klaustrofobisk forteljing, mest som ei bibelsk likning. Med sitt enkle og ladde språk skapar Fosse ei lysande skildring av kjærleiken mellom dei to unge.

Alida og Asle kom i Andvake til Bjørgvin der ho fødde eit barn. I Olavs draumar forlèt dei byen, men Asle, som no vel å kalla seg for Olav, vil dra attende til Bjørgvin for å kjøpa ei gåve til Alida. Men det går ikkje slik han drøymer om.

Frå Bokmeldingar

"Dette er intens og febril litteratur som gradvis avslører hvilken skjebne som venter den som ofrer sin samvittighet for kjærligheten."
Ingunn Økland, Aftenposten

"Olavs draumar utspiller seg i et mørkt og avpersonifisert univers, fritt for menneskelig frihet og vilje, skrevet i melodiøst språk. Noen ganger er boken messende og insisterende, andre ganger luftig med rolige partier. Temposkiftene gjør av Olavs draumar også ligner en underlig melodi."
Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

"Handlinga i Olavs draumar er enkel og tragisk. Men den vakre ordflaumen, intertekstualiteten og det draumliknande tvitydige gjer den samla forteljinga om Asle (Olav) og Alida (Åsta) til eit verk med stor diktarleg kraft. Eg trur ikkje dette er slutten."
Merete Røsvik Granlund, Dag og Tid

"I Andvake anvender forfatteren mesterlig skillingsvisenes og sensasjonsbladenes mekanismer for identifikasjon og frastøtning, medlidenhet og avsky. Olavs draumar er på samme måte dominert av velkjente narrative figurer, fra den Blonde Fristerinnen og den Griske Kremmeren til den Naive Grønnskollingen. Resultatet er en slags mytisk-kafkask kioskroman om Skyld, Lov og Fortrengning. Den bæres oppe av Fosses umiskjennelige språklige sang."
Trygve Riiser Gundersen, Dagbladet

"Olavs draumar fortsetter like fortettet og intenst der Andvake slapp, og nå handler det om følgene av handlingene Asle gjorde som ung...Litterært sett er Jon Fosse i toppklasse her. Bokåret 2012 har fått sitt første lysende høydepunkt, og jeg følger gjerne Fosse et stykke videre på denne vandringen gjennom det førmoderne Norge."
Knut Hoem, KulturnyttMeir frå Jon Fosse