Naustet

Jon Fosse

Tre dagar ein sommar utspeler det seg ei trekanthistorie mellom eg-personen, barndomskameraten Knut og kona til Knut. Naustet er spennande som ein kriminalroman, skriven i ein repeterande, suggererande stil. Romanen handlar om vennskap, kjærleik, sjalusi og død. 

Naustet kom ut i 1989 og var eit gjennombrot for Jon Fosse her i landet. Boka er ein av dei sentrale romanane til Jon Fosse, og opningsreplikken har vorte ein klassikar: «Eg går ikkje ut lenger, ei uro er kommen over meg, og eg går ikkje ut.»  

Frå Bokmeldingar

"Det er ikke nødvendigvis den ytre, store dramatikken som blir avgjørende for livet vårt. Det er heller de små, tilsynelatende banale og kanskje til og med tilfeldige hendelsene som kan slå ned i oss og få konsekvenser ingen verken kan forutse eller fatte dimensjonene i. Det overbeviser Fosse om, og det gir romanen foruroligende perspektiver."
Simen Skjønsberg, DagbladetMeir frå Jon Fosse