I gode og vonde dagar: familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid

Sølvi Sogner |
Hefta | Sidetal: 271 | ISBN: 9788252159103

Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price419 kr
Etterlengta oversiktsverk over norsk familiehistorie. Boka tek opp bde konomiske, demografiske, kjenslemessige, og sosiale utviklingstrekk ved familien som institusjon fr 1500-talet og fram til i dag.
I vr tid er det ei vanleg oppfatning at familien er i opplysing. Dagens familiesituasjon blir halden opp mot eit bilete av familien i eldre tid, med store og barnerike hushald som heldt saman i tjukt og tynt. Men var det eigentleg slik? Var familiefellesskapet s grunnleggjande forskjellig fr vr tid som vi gjerne nskjer tru?

Dette er sprsml som vert tekne opp i denne frste samla framstillinga av norsk familiehistorie. Sidan 1970-talet har det kome ei rekkje avhandlingar og forskingsarbeid med tema fr familiehistorie og historisk demografi, og i boka oppsummerer forfattarane denne forskinga. Dei konomiske og demografiske rammene blir behandla, samstundes som ein ser familien fr meir sosiale vinklar, som ein institusjon som tek vare p grunnleggjande kjensler og tilhyrsle. Mellom anna blir dei klassiske mentalitetshistoriske perspektiva p barndom og familie drfta ut fr norske forhold.

Boka er skriven for studentar i historie, kulturfag og sosiologi, men den er ogs relevant for pedagogikk, lrarutdanninga og helse- og sosialfag.

Slvi Sogner er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Beate Homlong er forlagsredaktr i Samlaget. Hilde Sandvik er frsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo. Kari Telste er forskar ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo, og Hanne Marie Johansen er frsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjnnsforsking, Universitetet i Bergen.

Sølvi Sogner

Du likar kanskje desse

Sist sett på