Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode


Pris:
Translation missing: nn.product.general.sale_price349 kr

Kva for innsikt om fortida er det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det fortidige? I denne boka syner forfattarane mangfaldet i kunnskapen om fortida og arbeidsmåtane som kan brukast for å gripe den. Dei tek for seg alle delar av forskingsprosessen, val av problemstilling og avgrensing, metodiske innfallsvinklar i arbeidet med kjelder og, ikkje minst, teoriane si rolle i slikt arbeid. Boka viser korleis ein kan forklare hendingar og prosessar historisk, samstundes som den legg vekt på at historiefaget sjølv nettopp må forståast historisk. Emna, metodane og perspektiva har endra seg over tid, samstundes som mykje av det gamle historiefaget pregar måten historikarar arbeider på i dag. Astri Andresen er professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen. Sissel Rosland er førsteamanuensis i moderne historie, Avdeling for lærarutdanning, Høgskolen i Bergen. Teemu Ryymin er dr.art. og forskar ved Uni Rokkansenteret, Bergen. Svein Atle Skålevåg er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen.

Astri Andresen

Du likar kanskje desse

Sist sett på