Last ned omslag

Bla-i-boka

Språket er ei bukse : Om biletbruken i norsk språkdebatt

Kristin Fridtun

Er språket ein spegel, eit tårn eller kanskje ein kropp?

«Bokmålsrettskrivinga er eit villnis.»

«Dialekten min er utvatna.»

«Samnorsk er ein graut.»

«Nynorsken døyr.» 

Slik pratar me om språk. Me omtalar dialektar og skriftmål som vegetasjon, væsker, matretter og organismar – eller som instrument, byggverk, infrastruktur og kledeplagg. Men kvifor gjer me det? Og kva slags likskapar og skilnader er det mellom biletbruken til fagfolk, lekfolk, målfolk, riksmålsfolk og anna folk i den norske språkdebatten? 

Kristin Fridtun har saumfare artiklar, lesarbrev og kommentarfelt på jakt etter svar. Ho viser oss ei side av norsk språkdebatt som har vore lite kjend til no, og ho gjer det med stø hand og lun humor. Språket er ei bukse løyser låtten og set tankane i sving – samstundes.

 

Frå Bokmeldingar

Det er befriende å lese ei språkbok som ikke bare handler om festlige ord og uttrykk, men som setter metaforene inn i en større sammenheng og forsøker å forklare bruken av dem. Og som kanskje kan gi leseren bedre innsikt i egne og andres tanker. Et lite problem røper riktignok forfatteren til slutt: «Eg ser ikkje språket for berre metaforar.»
Anders Vaa, Klassekampen

Kristin Fridtun har skrevet en bok om metaforer i norsk språkdebatt. Høres det sært ut? Språket er ei bukse er en sær bok. Sær og god. Ingen standard Dressmann-bukse, men en glitrende og fargerik bukse med original design og underfundige sømdetaljer. [...] Jeg har hatt stor glede av å vandre gjennom språkhistorien med en guide som peker på helt nye severdigheter. Hvilke liflige bilder har ikke norske språkdebattanter brukt opp gjennom årene! Arne Garborg, for eksempel, argumenterer med at språket er en sau, nærmere bestemt er riksmålet et får.
Helene Uri, Morgenbladet

Kamp eller dans? Metaforanalyse driv fram overraskande innsikter om norsk språkstrid. [...] I det heile er boka original, opplysande og underhaldande, og særs moro er det når forfattaren grundig tek føre seg metaforen SPRÅKET ER EIT KLESPLAGG, for kan språk vera ei drakt, ein bunad eller eit par pressa bokmålsbukser? Fridtun set seg på ingen måte som mål å uttømme emnet, og det er så fint at spørsmål om språk og identitet vert reiste utan å få svar, men vert kopla til tankar om makt og motmakt, klasse og kjønn. [...] Fridtun har ei fagleg stemme med breitt register i tempo og temperatur, som skaper driv i framstillinga, samtidig som ho tek seg god tid til å drøfte og stille spørsmål.
Solveig Ragnhild Brandal, Prosa


ISBN: 9788252197891

Kategoriar: Alle bøker, Fakta og dokumentar, Kristin Fridtun, Språk og litteratur

Emneknagg: 2019, Nyheit,

Sjanger: Språk og litteratur


Meir frå Kristin Fridtun