Ferdaminne frå sumaren 1860

Aasmund Olavsson Vinje

Klassikar i norsk litteratur

Ferdaminne frå sumaren 1860 er rekna som Vinjes viktigaste verk. Boka er forma som eit reisebrev frå den store noregsreisa Vinje gjorde i 1860. Ho er halden i kåserende form, med lyriske innslag, og inneber eit brot med det romantiske synet på bonden. Her finn lesarane underhaldande skildringar, dikt og agronomiske utgreiingar om kvarandre. Dette pionerverket i norsk journalistikk inneheld òg den lyriske perla Ved Rondane.

Frå Bokmeldingar

"Alt det samtiden ikke likte ved Vinje, er nemlig det som gjør ham relevant i dag: Ironien. Blandingen av høyt og lavt. Det faktum at han aldri kan avkreves noen enkel sannhet bak den flirende masken. Ord som "postmoderne" og "ironigenerasjon" ligger lett på tungen når man snakker om forfatterens berømte tvisyn."
Ane Farsethås, Dagens Næringsliv

"Reiseprosjektet til Vinje må sies å være ytterst ambisiøst. Han underlegger seg store deler av Norge (og litt av Sverige) sør for Steinkjer. Han gjør essayistiske utflukter i nær sagt alle kunnskapsretninger, og han slår seg ned i historien på ulike steder til ulike tider."
Tor Eystein Øverås, KlassekampenMeir frå Aasmund Olavsson Vinje