Skog, eller noko som har med skog å gjere

Eva Jensen | Anja Bjorli Dahle

Om å gå eigne vegar, same kva andre seier.

Fiona elskar alt som har med skog å gjere! Som til dømes borkbiller, papirfabrikkar, greiner og lauv!

Alle rundt Fiona vonar at ho skal komme på betre tankar, at ho skal tenkje på vanlege ting, men Fiona held på sitt: Ho elskar skog og alt som har med skog å gjere!

Denne illustrerte boka tematiserer på oppfinnsamt vis det å gå eigne vegar, same kva andre seier.

Frå Bokmeldingar

"Jensen er ei viktig stemme i norsk barnelitteratur... Jensens styrke er konkretisering og sansing i eit gjennomarbeidd språk. Det kan poetiserast like vidløftig over skog som over hav, død og kjærleik, men Jensen posisjonerer seg nær det ein kan tenkja på som barns erfaringsmodus, der skog handlar om det ein ser, høyrer og luktar, tek på og går på – dessutan all tenking skogen inspirerer til."
Ingeborg Mjør, Dag og Tid

"Artig tankevekkar."
Margoth Hovda-Lien, Nordlys


ISBN: 9788252172287

Kategoriar: Alle bøker, Barne- og ungdomsbøker, Eva Jensen

Emneknagg: 2009, Innbunden,

Sjanger: Biletbøker


Meir frå Eva Jensen