Bø og Bæ til sjøs

Olof Landström | Lena Landström

Bø og Bæ er ikkje så vane med å ro. Brått vert dei ståande på grunn. Der står dei til ein motorbåt lagar bølgjer store nok til at dei kjem laus.


Meir frå Olof Landström