Ånd må vinna på troll til sist

Arne Garborg | Sigbjørn Reime

Arne Garborg (1851-1924) var lyrikar, dramatikar, dagbokforfattar, gjendiktar, essayist, polemikar og romanforfattar. I hans mangfaldige og bandsterke forfattarskap vrimlar det med aforismar, fyndord og råkande formuleringar. I utvalet Sigbjørn Reime har gjort, uttrykkjer nok mange av sitata eit heller mørkt livssyn, men humor, kjærleik og livstru er også til stades.

Di djupare angest, di meir kraft i vengjetaki Alltid når me ikkje vil, finn me ut at me ikkje kan Livet er ikkje eit rov for dei sterkaste, det er ei lån for dei trugnaste Di eldre ein vert, di meir vert alt berre spursmål

ISBN: 9788252159370

Kategoriar: Arne Garborg

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Arne Garborg