Mennesket har alltid kjempa mot mørket, men no er det lyst nok

Mennesket har alltid kjempa mot mørket, men no er det lyst nok

helse
Midt i den mørkaste årstida held Sigri Sandberg opp kampen for meir naturleg mørke.