• 3 resultat

Dag H. Nestegard

(f. 1968) er frå Svelgen i Sogn og Fjordane. Han har vore reporter i Dagsrevyen og presserådgivar for samferdselsministeren. No arbeider han sentralt i Jernbaneverket med den nye jernbanereforma regjeringa gjennomfører.


Atlanterhavsflygaren Thor Solberg

349,00 kr

Sommaren 1935 flaug Thor Solberg som første nordmann frå USA til Noreg via Grønland, Island og Færøyane med eit spinkelt einmotors Loening amfibiefly.Den utrulege historia er lite kjend, og Thor Solberg var sjølv ein mann utanom det vanlege. Han dreiv business...


Hestehandlaren Kjell Opseth

369,00 kr

Samferdselsminister Kjell Opseth (f. 1936) var mannen som etter fl eire tiår med prat fekk Stortinget til å vedta ein fl yplass på Gardermoen med eit toppmoderne fl ytog på den første høgfartsbanen her i landet. Det var også han som etter ein hestehandel med...