Vitne

Gunnar Hybertsen

Venke Aarethun er kvinna frå Noreg som med fare for sitt eige liv i ei årrekkje har arbeidd i og for Palestina.

I boka fortel ho om liv og krig blant palestinarane, om å overleve i ein flyktningeleir når han blir sett under eld, om vennskap og menneskesjebnar i Midtausten. Etter to tiår som leiar av Palestinakomiteen og med ein tydeleg plass i det offentlege rom, er Aarethun ei av dei som sit på mest kunnskap om palestinakonflikten, Yassir Arafat og dagleglivet til dei som bur der. Boka er ei personleg skildring av livet til ein solidaritetsarbeidar.

Frå Bokmeldingar

"Palestinernes ukjente heltinne ... Sykepleier Venke Aarethun fra Lærdal er ett av disse sjeldne menneskene som tør ta et kontroversielt valg, og leve etter det i gode og onde dager."
Einar Aarre, Bergens Tidende

Boka «Vitne» er verdt å lese, både for dem som er interessert i Midtøsten-konflikten og for dem som ønsker å sette seg mer inn i den.
Jan-Erik Smilden, Dagbladet

"Et viktig bidrag til historien om palestinernes skjemben .. man sitter igjen med en dyp beundring for og undring over denne personen Venke Aarethun ... gjør at vi forstå mye mer av konfliktbildet i Midtøsten. I tillegg til å være usedvanlig godt skrevet, spennende, slik at man virkelig lurer på hvordan det går med Venke og hennes palestinske venner på nete side, er boka et viktig bidrag til den glemte historien om palestinerne og deres skjebne som ingen i etterkrigstiden egentlig har brydd seg om."
Hilde Henriksen Waage, Klassekampen


ISBN: 9788252167955

Kategoriar: Gunnar Hybertsen

Emneknagg: 2006, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Gunnar Hybertsen