Vinlandet

Olav Hamran

Tidlegare var det ingenting som vart rekna som meir farleg enn å ta seg eit glas vin. Det var første steget på vegen til alkoholisme, arbeidsløyse og rennesteinen. No vert knapt noko rekna som sunnare enn det å ta seg eit glas vin det gjer godt for hjarta og humøret, hevdar mange.

Vinlandet skildrar på levande vis korleis synet på alkohol generelt, og vin spesielt, har endra seg i takt med dei skiftande sosiale og kulturelle trendane i Noreg. Boka følgjer vinens veg frå den borgarlege vinkulturen i mellomkrigstida fram til våre dagars frie flyt av vin og store mengder litteratur om vin. Frå å vere ein drikk for dei få og kondisjonerte, er vin i dag blitt ein "folkedrikk". Vinlandet er ei bok både om vinens omskiftelege veg i Noreg og om sentrale tendensar i framveksten av det moderne Noreg. Vinlandet er såleis blitt ei bok for alle dei som er opptekne av vin også som eit sosialt fenomen.


ISBN: 9788252157581

Kategoriar: Olav Hamran

Emneknagg: 2001, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Olav Hamran