Verdas viktigaste bagatell

Johannes Nymark

Ei bok om fotball på godt og vondt, men framøre alt om fotballen si rolle i den moderne, globaliserte verda.

Forfattaren tek for seg ei lang rekke sider ved fotballen: fotball og vald, fotball og politikk, fotball og filosofi, fotball og barnearbeid, forskjellen mellom katolsk og protestantisk fotball, fotball og media etc. Ei underhaldande, men samstundes tankevekkjande bok omkring eit tema ”alle” har ei meining om.


ISBN: 9788252161144

Kategoriar: Johannes Nymark

Emneknagg: 2002, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Johannes Nymark