Vekkelsesvind

Bjørg Seland | Olaf Aagedal

Den norske vekkingskristendommen

Religiøs vekking har i periodar sett eit sterkt preg på samfunnslivet i norske bygder og byar. I denne boka tek forfattarane for seg dette kulturfenomenet, frå vekking vart eit massefenomen i 1850-åra og fram til 1950-åra.

Boka tek for seg mange sider ved vekkingskulturen dei store vekkingsbølgjene, dei sterke kjenslene og kjensleuttrykka, og konfliktar i forhold til samfunnet rundt. Vekking er eit kontroversielt innslag i norsk kultur, og gjennom si kulturhistoriske analyse gir forfattarane ny kunnskap om og forståing av fenomenet vekking.


ISBN: 9788252161014

Kategoriar: Bjørg Seland

Emneknagg: 2008, Innbunden,

Sjanger: Unknown TypeMeir frå Bjørg Seland