Ung nordisk dramatikk

Maria Tryti Vennerød | Ninna Tersman

I samband med markeringa av oppløysinga av den svensk-norske unionen, lyste Hundreårsmarkeringa Norge 2005 AS og Det Norske Teatret ut ei dramatikartevling. Tevlinga var tematisk open, men hundreårsmarkeringa gav eit særleg høve til å reflektere over vår eiga samtid og framtid med utgangspunkt i idear og hendingar som var avgjerande i 1905, og som har stått sentralt i utviklinga av det moderne Sverige og Noreg i hundreåret som følgde m.a. nasjonalisme, krig og fred, demokrati, sjølvstende, velferd og arbeid, solidaritet, individualisme, kulturelt mangfald og likestilling.

Førstepris: Maria Tryti Vennerød, Noreg, for stykket Frank.Andrepris: Ninna Tersman, Sverige, for stykket I djurens ögonTredjepris: Erlend Sandem, Noreg, for stykket Ned til sol.

ISBN: 9788252166248

Kategoriar: Maria Tryti Vennerød

Emneknagg: 2005, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Maria Tryti Vennerød