Tilbaketrekninga

Geir Hjorthol

Innblikk i Solstads særeigne forfattarskap

Korleis skal vi forstå forholdet mellom litteratur og politikk �� i dag?

Med analysar av bøker frå tre ulike tiår i Dag Solstads særeigne forfattarskap, undersøkjer Hjorthol korleis romanane hans, også etter samanbrotet i den revolusjonære utopien, er ein stad der det politiske kan dukke opp som nye måtar å sjå og skildre røynda på. Boka gjer synleg eit makt- og fridomsproblem som går som ein raud tråd gjennom heile forfattarskapen. Samtidig viser Hjorthol kor tett samanvoven den litterære forma er med den politiske og eksistensielle tematikken hos Solstad.


ISBN: 9788252180015

Kategoriar: Fakta og dokumentar, Geir Hjorthol

Emneknagg: 2011, Hefta,

Sjanger: HistorieMeir frå Geir Hjorthol