Syn og Segn. Hefte 1 - 2019

Knut Aastad Bråten

Frå målarkunst til måtehald

I den nye utgåva av Syn og Segn er det ein stor samtale med kunstnar Håkon Gullvåg, tekstar om overkvalifisering, Jemen, klimaverstingar, folkekyrkja og amerikanorsk. Og mykje, mykje meir.

Fleire av oss brukar ein større del av livet på skulebenken, men få stiller spørsmål ved om utdanning faktisk har den ønskte effekten, eller kva det kostar, seier Mats Kirkebirkeland.

«Vi har ein idé om ei total friheit, og så kjem eg inn på atelier i Kina der eg kan ane ein større dimensjon på friheit enn vi har her, fortel kunstnar Håkon Gullvåg i den store samtalen.

Korleis kan språket få oss til å vakne, få oss til å sjå verda på nye måtar? Kvifor tek kulturlivet sjeldan ansvar for klima- og miljøutfordringane – og kvifor treng vi eigentleg økonomane? Syn og Segn utfordrar fire skribentar til å skrive om tema dei brenn for.

Det er ikkje ulovleg for norskeigde selskap å selje våpen eller militært utstyr via underselskap til land som er i krig. Men er det rett? Øystein Windstad om norsk våpensal.

Noreg gjer ikkje nok for å nå klimamåla. Kva kan vi gjere, og kvifor gjer vi ikkje nok? Borgar Aamaas og Asbjørn Torvanger om klimarapport og klimamål.

Meiningsmålingar og tal for kyrkjebesøk tyder på at kristentrua er på vikande front, men framleis er Noreg eit kristent land, skriv biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.

Les også om sorbarane – Tysklands samar, om skule og utdanning, om amerikanorsk, måtehaldsfolk og totalistar.


ISBN: 9788252198232

Kategoriar: Alle bøker, Syn og segn

Emneknagg: 2019, syn og segn

Sjanger: Tidsskrift


Meir frå Knut Aastad Bråten