Last ned omslag

Bla-i-boka

Sverdrups ekko

Morten Søberg

Frå Europas eldste parlament på Isle of Man til Senatet i USA og Sametinget

Essay om Johan Sverdrup og Stortingets kraft og makt i Stoltenberg-regjeringas tidsalder.

Dei essayistiske undersøkingane munnar ut i ønske om meir prinsipielle tingmenn, styrkte mindretalsrettar på Stortinget og von om at dei folkevalde lyt medverka til det Sverdrup kalla ”en sandere Forstaaelse af vor frie Forfatning”.

Morten Søberg (f. 1969) kjem frå Trondheim og arbeider som politisk rådgivar.

Frå Bokmeldingar

"Alt reflektert, informert, velargumentert. Han fører i felten svært gode argument både for at Stortinget bør ta den konstitusjonelle rolla si meir alvorleg, og for at folket bør velja representantar med vilje (og evne) til å gjera det òg."
Pål H. Bakka, Dag og Tid

"Morten Søberg bringer et nytt refleksjonsnivå til den politiske debatten [...] Søberg beveger seg på kryss og tvers av historiske, kulturelle og politiske skillelinjer, bryter ned tradisjonelle grensedragninger, og får fram nye interessante perspektiver."
Dag Eivind Undheim Larsen, Klassekampen


ISBN: 9788252176506

Kategoriar: Morten Søberg

Emneknagg: 2010, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type



Meir frå Morten Søberg