Stilla er ein åker

Karl Seglem

Karl Seglem er ein av landets mest kjende musikarar. Han spelar mellom anna saksofon og bukkehorn og har gitt ut ei lang rekkje CD-ar og no snart ei lyrikksamling.

Nokon har sagt at dikt = meining + musikk. Sjeldan stemmer dette betre enn for musikaren Karl Seglems debutbok, men det er ikkje ei songbok. Dikta er sterke og musikalske. Med stor autoritet skriv Seglem seg inn i ein sterk vestnorsk dikttradisjon med motiv henta frå vatn, fjord og fjell. Ein kjenner kan hende igjen noko frå Jon Fosse og Olav H. Hauge, men først og fremst liknar dette på Seglem sjølv.

Frå Bokmeldingar

"[...] en vakker, ærbødig lavmælthet i språkets og tonalitetens flyt som preger denne samlinga."
Lars Roger Furunes, Sunnmørsposten

"Seglems dikt er både fortolkende og skjønnhetssøkende, preget som de er av en sjelden ydmymkhet til det de beskriver"
Arne Hugo Stølan, VG


ISBN: 9788252169256

Kategoriar: Karl Seglem

Emneknagg: 2006, Hefta,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Karl Seglem