Stilk med to

Marit Kaldhol | Justyna Nyka

Denne diktaren markerer seg stadig sterkare blant poetane våre �� og skriv både for vaksne og for unge. Den nye diktsamlinga er for alle som les poesi, men "kanskje spesielt for unge jenter med noko i toppen", slik konsulenten formulerer det.

Dei reinskorne dikta har enkle, klare bilete og utrykkjer ekte kjensler og erfaringar. Boka har karakter og ein personleg tone, men er open for lesaren anten han berre vil sjå inn i eit univers eller identifisere seg med den som talar i dikta. Justyna Nyka har laga sterke, særmerkte bilete. Ei bok med identitet og poetisk venleik.


ISBN: 9788252159509

Kategoriar: Marit O Kaldhol

Emneknagg: 2002, Innbunden,

Sjanger: Unknown Type


Meir frå Marit Kaldhol