Snurr mi eng

Rui, Juliane

Variasjonar over nærleik

Kva skjer med mennesket når det går frå å vere barn til sjølv å få barn? Juliane Ruis nye diktsamling startar med det nyfødde barnet og krinsar om dei skjøre kontaktpunkta mellom menneska, naturen og dei andre artane på jorda. I dette oppstår mennesket som ein del av ein samanheng, kopla til omverda og familien. Rui viser korleis ein endrar perspektiv etter kvart som ein blir påverka av tid, minne og relasjonar.


ISBN: 9788252197273

Kategoriar: Kommande bøker, Lyrikk, drama og essay, Skjønnlitteratur,

Emneknagg: 2020,

Sjanger: Lyrikk, drama og essay


Meir frå Rui, Juliane